Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Hrglas-info.be Onafhankelijk advies over hoogrendementsglas!
Hrglas-info.be

Keurmerken

Ook in België is er in de glasbranche erg veel keurmerken te vinden. Soms wordt het overschot aan keurmerken misschien wat vermoeiend, maar het is erg prettig om glas te kunnen vergelijken. Het ene glas is immers het andere glas niet. We zullen de keurmerken hieronder bespreken zodat je de kwaliteit van het glas of de glazenmakers beter kunt vergelijken.

CE-certified

Sinds geruime tijd brengen glazenmakers hoogrendementsglas met het CE-keurmerk op de markt en is deze markering wettelijk verplicht. Met alleen een verklaring van de fabrikant is het mogelijk om als glazenmaker het CE-certificaat te dragen. Het is een eerste stap om een product binnen de Europese Unie te kunnen verkopen. Daarom zou je moeten kijken of een glazenmaker bijvoorbeeld ook een BENOR, BCCA of een BUtgb keurmerk voeren. In dit geval komt er een onafhankelijke derde partij tussen die de kwaliteit van het glas inspecteert. Zo een controlebureau heeft geen relatie met de fabrikant en kan daarom het product neutraal beoordelen en de kwaliteit peilen/testen.

BCCA

BCCA is een gespecialiseerde certificatie-instelling in de bouw voor producten en bouwsystemen, organisatiesystemen, beheersystemen, personen en processen. BCCA is actief in alle types van certificatieprocedures, zowel wettelijke procedures via een overheidsmandaat als vrijwillige op basis van een consensus tussen partijen. Telkens als nodig laat BCCA zich door de bevoegde overheid erkennen om aan de certificatie een maximale waarde te geven. BCCA is in 1992 opgericht door de twee meest prominente instellingen in de bouw, met de bedoeling een breed, soepel en algemeen toegankelijk dienstensysteem te creëren op het gebied van certificatie. De omvang en de centrale positie van BCCA laten toe de certificatie een referentiekarakter te geven en te zorgen voor een stevige ontwikkelingsbasis. BCCA fungeert ook als poort naar Europa voor wat betreft informatie over regelgeving en normalisatie en uitwisseling van certificaten. Bron: www.bcca.be

BENOR

De vzw Benor werd in 2012 opgericht om het collectieve merk van overeenkomstigheid te beheren en haar algemeen belang te beschermen. Daarnaast buigt de vzw zich ook over de controle van de geharmoniseerde toepassing van het collectieve merk Benor op verschillende sectoren, producten, processen en diensten.

BENOR is een gekend én erkend Belgisch kwaliteitsmerk
Voor openbare en privéprojecten is het BENOR-merk sinds 40 jaar de belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Je bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product. Eis dus dat de bouwproducten die je voor je project gebruikt gecertificeerd zijn en dring erop aan dat ze over het BENOR-merk beschikken.

Bron: www.benor.be

BUtgb

De BUtgb is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert. De voornaamste producten van ons werk zijn nationale en Europese technische goedkeuringen voor materialen, producten en systemen. Daar waar Europese technische goedkeuringen (ETA) beperkt zijn tot het reglementaire en de Europese Richtlijn 89/106/EEG, zijn de nationale technische goedkeuringen (ATG) vrijwillige beoordelingen, waarin zowel reglementaire als andere kenmerken behandeld worden, zodat de geschiktheid voor de beoogde toepassing aangetoond kan worden.

Bron: www.butgb.be

EPD-certified

Er zijn ook glasbedrijven die duurzaam willen opereren en dragen in zo en geval bijvoorbeeld het EPD-ceritifed keurmerk. In dit geval wordt er rekening gehouden met de bescherming van de aarde, de mensen en de welvaart in productiefasen. Het keurmerk geldt als een soort garantie op dat grondstoffen op een duurzame en transparantie manier gewonnen en verwerkt worden. Bedrijven die dit keurmerk voeren zijn over het algemeen professioneler en hebben in de meeste gevallen ook het bekende ISO-keurmerk.

 

Offertes voor beglazing ontvangen?

Kies voor een erkende glaszetter en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakspecialisten actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende glaszetters